/ Allmänt /

Sorg tar tid att läka och det måste ha sin tid.